2019-10-18 09:24:00

Dani kruha i Dan zahvalnosti za plodove zemlje

    Dane zahvalnosti za plodove zemlje i Dane kruha obilježili smo prigodnom izložbom. U tradicionalnim moslavačkim nošnjama, naši Marija, Ana i Josip u blagovaonici za vrijeme doručka dijelili su pekarske proizvode.


Srednja škola "August Šenoa" Garešnica