2020-07-03 13:39:15

OBAVIJEST UČENICIMA 2.G, 2.GT i 2.H

     S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, obavještavamo učenike 2. razreda opće gimnazije, grafičkih tehničara i turističko-hotelijerskih komercijalista da udžbenike koje su dobili na korištenje u okviru eksperimentalnog programa "Škola za život" ne vraćaju sada na kraju školske godine, nego će obavijest o vraćanju udžbenika dobiti na početku iduće školske godine.


Srednja škola "August Šenoa" Garešnica